Tekst formaat

Informatie voor vrijwilligers

Op deze pagina vindt je meer informatie over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor jouw werk als vrijwilliger. Heb je na het lezen nog steeds vragen? Mail dan naar vrijwilliger@ouderenfonds.nl en wij helpen je graag verder.

VOG

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je justitiële verleden geen bezwaar zal vormen voor het vervullen van een specifieke functie of taak in de samenleving. Nadat je een VOG aanvraag hebt ingediend zal Dienst Justis kijken of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico kunnen vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Het beleid van het Nationaal Ouderenfonds is om voor alle vrijwilligers die zich voor Ouderenfonds- diensten en activiteiten inzetten een VOG aan te vragen. Dit gebeurt voorafgaand aan de werkzaamheden die je gaat doen. Vrijwilligers die niet direct worden geworven èn niet direct worden aangestuurd door het Nationaal Ouderenfonds maar door een andere organisatie vormen een uitzondering. In de relatie met de betreffende organisaties, stellen we een contract op waarin is opgenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de vrijwilliger en het aanvragen van een VOG, en dat zij zich zullen houden aan het NOF beleid t.a.v. vrijwilligers dat van tijd tot tijd kan wijzigen.

Krijg je geen VOG, dan kunnen we je helaas niet inzetten voor onze activiteiten.

Wanneer jij je hebt aangemeld als vrijwilliger, zet het Ouderenfonds de aanvraag voor het VOG voor je klaar. Dit betekent dat jij van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een e-mail ontvangt met verzoek tot elektronische aanvraag. Je ontvangt deze op het e-mailadres dat je via jouw profiel op Mijn Ouderenfonds aan ons hebt doorgegeven.

Geheimhouding en integriteit

Je verklaart dat je alle informatie van het Nationaal Ouderenfonds waarvan je vermoedt dat deze vertrouwelijk is geheim houdt. Dat zijn in ieder geval persoons-, financiële, klant- en contactgegevens. Je verstrekt deze informatie niet aan anderen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van je taak of als je daartoe wettelijk verplicht bent. Als je twijfelt bel dan met je contactpersoon van het Ouderenfonds of mail naar vrijwilliger@ouderenfonds.nl.

Integriteit

Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en legt daarover verantwoording af. In het contact met de ouderen (deelnemers) houd je je aan de gedragscode van het Ouderenfonds:

 • Je bejegent een deelnemer nooit op een manier die de deelnemer in zijn/haar waardigheid en zelfbeschikking aantast en je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig voelt.
 • Je behandelt een deelnemer met respect en maakt geen onderscheid naar: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken.
 • Je bent je bewust van een eventuele machtspositie ten opzichte van een deelnemer en je maakt je niet schuldig aan machtsmisbruiken en/of intimidatie.
 • Je dringt niet verder in het privéleven en de privésfeer van een deelnemer door dan nodig is in de vastgestelde functie.
 • Je aanvaardt geen (im)materiële vergoeding/beloning van een deelnemer voor jouw inzet.
 • Je onthoudt je van alle vormen van intimidatie. Geen enkele vorm van intimidatie wordt getolereerd. Onder intimidatie verstaan we: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, al dan niet met een seksuele connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 • Je verricht geen handelingen met een deelnemer die van fysieke aard zijn, zoals wassen, hulp op het toilet of douchen.
 • Je verricht geen enkele financiële handeling voor een deelnemer, zoals geld pinnen of internetbankieren. Je plaatst geen berichten op sociale media waarin deelnemers of medewerkers zichtbaar zijn en/of bij naam genoemd worden.

 

Ondertekening van de algemene voorwaarden

Alle vrijwilligers ondertekenen de algemene voorwaarden.

Vertrouwenspersoon

Binnen het Nationaal Ouderenfonds wordt grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd. Echter kunnen er zich situaties voordoen waarin jij de omgang met iemand niet prettig vindt en als ongewenst en grensoverschrijdend ervaart. Hierbij kun je denken aan pesten, intimidatie, agressie of discriminatie.  In het geval dat je dit ervaart, is het belangrijk dat je hier met iemand over kunt praten. Dit kan natuurlijk met je met de manager van de dienst van het Ouderenfonds of een collega vrijwilliger. Echter is het ook goed dat je kunt bellen met iemand van buiten de organisatie. Om deze reden hebben we een samenwerking met de Gimd, het Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening.

Bij de Gimd kun je terecht voor contact met een externe vertrouwenspersoon. Je kunt je verhaal kwijt, melding doen van een kwestie of vragen stellen die gaan over ongewenst gedrag en integriteit. Het nummer is 088-8008524. Als je belt vraag dan naar de vertrouwenspersoon voor goede doelen. Of mail naar meldpuntgoededoelen@gimd.nl.

Misbruik en veiligheid

Is er een vermoeden van misbruik of een onveilige thuissituatie? Meld het aan de vrijwilligers coördinator van het Ouderenfonds via vrijwilliger@ouderenfonds.nl en check de website van Veilig Thuis.

Klachten

Bij klachten van deelnemers kan je verwijzen naar ons klachtenregelement.

Calamiteitenprotocol

In geval van een incident of calamiteit is het belangrijk dat je weet wat de te volgen stappen zijn. Voor jou is het belangrijk dat je kennis hebben genomen van het protocol en dat je gedurende de activiteit toegang hebt tot dit protocol. Voor de vrijwilligers die onder directe aansturing staan is dit minder relevant omdat de vrijwilligers-coördinator ter plekke instructies geeft in geval van een calamiteit. Het calamiteitenprotocol is standaard onderdeel van het draaiboek voor de coördinator van een activiteit en van de afspraken tussen besturen/comités en het Ouderenfonds. Er staan stappen beschreven die genomen moeten worden in het geval van een noodsituatie.

Zodra er sprake is van een calamiteit, wordt de woordvoerder van het Nationaal Ouderenfonds gebeld door de uitvoerend coördinator en of projectleider ter plaatse. Zelf sta jij als vrijwilliger nooit de pers zelf te woord.

Onkostenvergoeding & declaratie

Het Nationaal Ouderenfonds heeft een vergoedingenbeleid om duidelijkheid te scheppen voor vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskosten met een maximum van 30 kilometer per enkele reis. Deze vergoeding is € 0,21 per km voor ritten met de auto. Voor ritten met het openbaar vervoer, vergoeden we de gemaakte kosten, mits de declaratie is voorzien van een bewijsstuk. Wil je het declaratieformulier ontvangen, mail dan naar vrijwilliger@ouderenfonds.nl.

Verzekeringen

Het Nationaal Ouderenfonds heeft een collectieve WA verzekering voor haar ingeschreven vrijwilligers afgesloten. Uitgesloten zijn aanspraken voor schade die verband houden met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.

Daarnaast heeft het Ouderenfonds een vrijwilligersongevallenverzekering afgesloten, die geldt tijdens het uitvoeren van vrijwilligers werk voor het Ouderenfonds. Deze verzekering komt bovenop de eigen ongevallenverzekering en komt niet in de plaats van een eventueel eigen/zelfstandig afgesloten polis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijwilliger@ouderenfonds.nl.

Ontwikkeling en kennisdeling

Het Nationaal Ouderenfonds heeft verschillende diensten verspreid door het land. Voor deze diensten, zoals Samen Breien, OldStars, PlusBus, Welkom Online en de Derde Helft zetten vrijwilligers zich dag in dag uit in voor ouderen. Deze vrijwilligers vormen samen verschillende community’s. Jij bent dus ook onderdeel van deze community. Het Ouderenfonds stimuleert het delen van kennis en ervaring en het onderling in contact brengen van de vrijwilligers, door binnen deze community’s verschillende bijeenkomsten te organiseren, afgestemd op de wensen en behoeften van onze vrijwilligers en actuele trends in de maatschappij. Met als doel om de ouderen zo goed mogelijk van dienst te zijn. De bijeenkomsten zijn divers en continu in ontwikkeling. Van een informeel rondetafelgesprek tot een grootschalige webinar met een expert in zijn/haar vakgebied. Deelnemen is vrijblijvend en gratis. Met dit community programma hopen wij jou te blijven motiveren en enthousiasmeren in het belangrijke werk dat jij doet.

Ga terug naar het vrijwilligersdocument.

 1. Hoe wilt u meedoen?

 2. Ik zoek een activiteit

 3. Voor thuis

 4. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online is een laagdrempelig lesprogramma voor als u een eerste stap online wilt zetten. U kunt ook kiezen voor begeleiding door een vrijwilliger of een groepsles.

 5. Wij denken dat dit bij u past

  We vragen regelmatig 55-plussers naar hun mening over actuele thema’s. Wilt u bijdragen aan een juist beeld van ouderen? Geef dan uw mening in het Ouderenpanel!

 6. In de buurt

 7. Wij denken dat dit bij u past

  Met een breiclub van Samen Breien kiest u voor ontmoeting, creativiteit en gezelligheid.

 8. Wij denken dat dit bij u past

  Blijf met OldStars samen sporten en bewegen met onze spelvormen voor 55+.

 9. Wij denken dat dit bij u past

  Bij De Derde Helft blijft u sociaal actief én betrokken bij de sportvereniging in uw buurt.

 10. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online groepslessen vormen een laagdrempelig lesprogramma voor iedereen die de eerste stappen online wil zetten.

 11. Wij denken dat dit bij u past

  Alleen op pad gaan is niet altijd makkelijk. Of gezellig. En daarom heeft het Ouderenfonds iets leuks! Met onze speciale uitjes en evenementen bieden we voor ieder wat wils. Op zo’n dag is er alle gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, samen herinneringen te maken en misschien zelfs wel nieuwe vriendschappen te sluiten.

 12. Ik wil helpen als vrijwilliger

 13. Wij denken dat dit bij u past

  Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert uitjes om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is voor een oudere erg waardevol. Jij kunt hieraan bijdragen! Ga je mee als begeleider?

 14. Op een vaste dag (of dagdeel)

 15. Wij denken dat dit bij u past

  Met het online lesprogramma Welkom Online kunnen ouderen samen met jou oefenen om digitale basisvaardigheden eigen te maken. Met jou hulp zal er een (online) wereld voor hen opengaan!

 16. Ik zet zelf een activiteit of club op

 17. Wij denken dat dit bij u past

  Met speciale spelvormen voor ouderen maken we bewegen en actief blijven mogelijk voor alle ouderen. Wil je een OldStars team starten of je club aansluiten? Dat kan!

 18. Ik wil het Ouderenfonds steunen

  • Met een gift
 19. Met een gift

 20. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig een eenmalige gift doen via iDEAL.

 21. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig je gift laten afschrijven met een machtiging.

 22. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig en snel een gift doen via Tikkie.

 23. Wij denken dat dit bij u past

  U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. U ontvangt dan van de Belastingdienst jaarlijks tot 43% van uw gift terug.

 24. Wij denken dat dit bij u past

  Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Onze droom is dat geen enkele oudere zich ongewild eenzaam voelt. Met het Nationaal Ouderenfonds in uw testament draagt u hieraan bij, ook als u er zelf niet meer bent.

 25. Wij denken dat dit bij u past

  Wilt u op persoonlijke wijze het werk van het Ouderenfonds structureel ondersteunen? Dat kan met een Fonds op Naam. Dit is een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht.

Ontvang de nieuwsbrief

Ja, ik geef eenmalig via iDEAL

Ja, ik geef via machtiging

Ja, ik geef eenmalig via Tikkie

Scan de volgende QR code met je smartphone

Ja, ik schenk met belastingvoordeel

U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Vul het formulier in om te schenken met belastingvoordeel: