Tekst formaat

MobiliteitsCafés

De uitdaging in het vinden van mobiliteitsgeluk voor ouderen in Nederland

Voor veel ouderen is voldoende mobiliteit niet vanzelfsprekend. Zo hebben ruim 1 miljoen 60-plussers geen rijbewijs, ziet een derde van de ouderen op tegen het reizen met openbaar vervoer en is alternatief vervoer vaak te duur. Er zijn te weinig leeftijdsvriendelijke mobiliteitsoplossingen die ouderen tijdig weten te vinden. Daarnaast zien we dat de aanwezige oplossingen bij ouderen soms onbekend zijn en te weinig worden gebruikt. Een gemiste kans voor 55-plussers, maar ook voor mobiliteitsaanbieders.

Het Nationaal Ouderenfonds, 55-plussers, gemeenten en mobiliteitsaanbieders gaan graag op korte termijn met elkaar in gesprek om lokaal vraag en aanbod in kaart te brengen, direct geconstateerde tekortkomingen op te lossen, en vervolgens op de lange termijn te werken aan een leeftijdsvriendelijk en bereikbaar Nederland. Hierbij wordt gewerkt met drie pijlers:

 

 • In kaart brengen van vraag en aanbod
 • Ontsluiten van kennis
 • Bewustwording en gedragsverandering

 

Wat is het Mobiliteitscafé?

Omdat er in een paar gemeenten nu al oplossingen nodig zijn, gaan we direct van start met mobiliteitscafés. Het Ouderenfonds brengt de gemeente, ouderen, netwerkpartners en mobiliteitsaanbieders in mobiliteitscafés bij elkaar om lokaal in gesprek te gaan over welke mobiliteitsoplossingen er al in hun gemeenten zijn, hoe er beter samengewerkt kan worden en welke zaken er op korte termijn ontbreken en aan welke preventieve oplossingen behoefte zou zijn. Uitgangspunt bij de ontbrekende zaken is dat deze worden opgelost door (samenwerking van de) bestaande partijen of door een bestaand alternatief uit een andere gemeente in de regio. Er is al zoveel, het idee is om geen nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Het Ouderenfonds wil in 2021 op vijf locaties in het land starten met een mobiliteitscafé. Bij elk mobiliteitscafé zijn uiteindelijk minimaal 30-50 mensen uit verschillende organisaties betrokken. Na de eerste pilotperiode bij vijf gemeenten ontwikkelen we een format voor het opzetten van een lokaal mobiliteitscafé. Zo kan het Ouderenfonds met dit concept meer gemeentes helpen in heel Nederland.

 

Wat levert het mobiliteitscafé lokaal op?

Na afloop van de mobiliteitscafés is er lokaal het volgende gerealiseerd:

 • Er is onderzoek uitgevoerd naar behoeften van de doelgroep
 • Het totale aanbod van lokaal vervoersaanbod voor ouderen is in kaart gebracht in een gemeente
 • Er is na drie bijeenkomsten lokaal beter inzicht in:

– De mobiliteitsbehoeften bij ouderen in een gemeente of wijk, zowel op korte termijn voor bestaand vervoersaanbod, als voor alternatief vervoersaanbod en preventief op middellange of lange termijn

– De barrières voor lokale oplossingen

– Hoe verschillende aanbieders samen tot oplossingen kunnen komen

– Goede landelijke voorbeelden die gebruikt kunnen om lokale behoeften in te vullen

– De rol die digitalisering kan spelen in lokale oplossingen

 • Er is een mobiliteitsakkoord tussen gemeente, ouderen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en lokale aanbieders ontwikkeld met minimaal 3 mogelijkheden om de mobiliteitsbehoeften lokaal in te vullen met een financieringsvraagstuk.

 

Wat is de aanpak van het mobiliteitscafé?

Het mobiliteitscafé start met het selecteren van gemeenten die bereid zijn om via het mobiliteitscafé beter inzicht te krijgen in de mobiliteitsbehoeften lokaal en die op zoek zijn naar nieuwe oplossingen. Het mobiliteitscafé bestaat uit drie bijeenkomsten per gemeente. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt in de gemeente een behoeftenonderzoek bij ouderen uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de bijeenkomsten. Daarnaast wordt in een gesprek met de gemeente opgehaald wat volgens hen de belangrijkste knelpunten zijn in de gemeente.

De bijeenkomsten worden begeleid door een projectcoördinator van het Ouderenfonds. De projectcoördinator van het Ouderenfonds heeft de taak om gemeente, aanbieders, maatschappelijke partners, ouderen en bedrijfsleven te betrekken bij de ontwikkeling van het mobiliteitsakkoord. Vanuit zijn faciliterende rol brengt de projectcoördinator partijen bij elkaar, verbindt hen, zet zijn of haar expertise in en denkt mee over oplossingen en de haalbaarheid ervan.

De inzet van de projectcoördinator levert een lokaal mobiliteitsakkoord op en een hecht netwerk met organisaties die betrokken zijn bij de mobiliteit in de gemeente. Dit wordt vormgegeven in een lokale werkgroep die met de gekozen vraagstukken aan de slag gaat.

 

Wat is de opzet en de inhoud van de mobiliteitscafé?

In een mobiliteitscafé wordt onder andere met vervoersaanbieders, maatschappelijke organisaties en ouderen gesproken over de lokale situatie, worden vervoersoplossingen van A naar B besproken, of het huidige aanbod maar ook welke bestaande vervoersmiddelen we anders in kunnen zetten, zodat ouderen daar toch een vervoersoptie hebben.

In de verschillende bijeenkomsten wordt gewerkt aan de volgende resultaten:

 • Vraag en aanbod wordt in kaart gebracht
 • De kloof tussen vraag en aanbod wordt in kaart gebracht
 • Oplossingen zoeken om deze kloof te dichten. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande partijen en andere/slimme samenwerkingen. Indien dit niet voldoende is, wordt gebruik gemaakt van bestaande alternatieven uit andere regio’s/gemeenten, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden
 • Sluiten van mobiliteitsakkoord

 

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de MobiliteitsCafés, bent u benieuwd wat het Ouderenfonds kan doen voor uw gemeente? Neem contact op via info@ouderenfonds.nl, wij helpen u graag verder.

 1. Hoe wilt u meedoen?

 2. Ik zoek een activiteit

 3. Voor thuis

 4. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online is een laagdrempelig lesprogramma voor als u een eerste stap online wilt zetten. U kunt ook kiezen voor begeleiding door een vrijwilliger of een groepsles.

 5. Wij denken dat dit bij u past

  We vragen regelmatig 55-plussers naar hun mening over actuele thema’s. Wilt u bijdragen aan een juist beeld van ouderen? Geef dan uw mening in het Ouderenpanel!

 6. In de buurt

 7. Wij denken dat dit bij u past

  Met een breiclub van Samen Breien kiest u voor ontmoeting, creativiteit en gezelligheid.

 8. Wij denken dat dit bij u past

  Blijf met OldStars samen sporten en bewegen met onze spelvormen voor 55+.

 9. Wij denken dat dit bij u past

  Bij De Derde Helft blijft u sociaal actief én betrokken bij de sportvereniging in uw buurt.

 10. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online groepslessen vormen een laagdrempelig lesprogramma voor iedereen die de eerste stappen online wil zetten.

 11. Wij denken dat dit bij u past

  Alleen op pad gaan is niet altijd makkelijk. Of gezellig. En daarom heeft het Ouderenfonds iets leuks! Met onze speciale uitjes en evenementen bieden we voor ieder wat wils. Op zo’n dag is er alle gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, samen herinneringen te maken en misschien zelfs wel nieuwe vriendschappen te sluiten.

 12. Ik wil helpen als vrijwilliger

 13. Wij denken dat dit bij u past

  Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert uitjes om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is voor een oudere erg waardevol. Jij kunt hieraan bijdragen! Ga je mee als begeleider?

 14. Op een vaste dag (of dagdeel)

 15. Wij denken dat dit bij u past

  Met het online lesprogramma Welkom Online kunnen ouderen samen met jou oefenen om digitale basisvaardigheden eigen te maken. Met jou hulp zal er een (online) wereld voor hen opengaan!

 16. Ik zet zelf een activiteit of club op

 17. Wij denken dat dit bij u past

  Met speciale spelvormen voor ouderen maken we bewegen en actief blijven mogelijk voor alle ouderen. Wil je een OldStars team starten of je club aansluiten? Dat kan!

 18. Ik wil het Ouderenfonds steunen

  • Met een gift
 19. Met een gift

 20. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig een eenmalige gift doen via iDEAL.

 21. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig je gift laten afschrijven met een machtiging.

 22. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig en snel een gift doen via Tikkie.

 23. Wij denken dat dit bij u past

  U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. U ontvangt dan van de Belastingdienst jaarlijks tot 43% van uw gift terug.

 24. Wij denken dat dit bij u past

  Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Onze droom is dat geen enkele oudere zich ongewild eenzaam voelt. Met het Nationaal Ouderenfonds in uw testament draagt u hieraan bij, ook als u er zelf niet meer bent.

 25. Wij denken dat dit bij u past

  Wilt u op persoonlijke wijze het werk van het Ouderenfonds structureel ondersteunen? Dat kan met een Fonds op Naam. Dit is een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht.

Ontvang de nieuwsbrief

Ja, ik geef eenmalig via iDEAL

Ja, ik geef via machtiging

Ja, ik geef eenmalig via Tikkie

Scan de volgende QR code met je smartphone

Ja, ik schenk met belastingvoordeel

U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Vul het formulier in om te schenken met belastingvoordeel: