Tekst formaat

Creatief contact maken met ouderen met dementie

See English version below

Als Ouderenfonds zien wij onze toekomstige zorgprofessionals in Nederland als belangrijke factor in het welzijn van ouderen. Daarom heeft het Nationaal Ouderenfonds het project iConnect opgezet samen met de Hogeschool Utrecht en partners uit Finland, Italië en Griekenland. In iConnect ontwikkelen wij een lesmodule waarmee we studenten inspireren om voor de ouderenzorg te kiezen d.m.v. creatieve middelen zoals zang, theater, poëzie en kunst. Studenten zetten deze middelen direct in de praktijk in voor ouderen met dementie.

 

De lesmodule is gratis beschikbaar op https://www.iconnectdementia.eu/courses/moodle-registration. De module bestaat uit een handleiding en lesplan, interactieve lessen met PowerPoint en nationale en internationale literatuur.

Voor meer informatie of een workshop over deze methode, email c.buitenkamp@ouderenfonds.nl

Het project iConnect

De Europese bevolking vergrijst, meer mensen worden ouder en meer mensen bereiken hogere leeftijden. Door de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie sterk toe. Dit betekent een grotere druk op zorgverleners. Tegelijkertijd is er een toenemend gebrek aan professionals in de ouderenzorg. Overheidsinstanties in heel Europa erkennen dit probleem en velen hebben al meer investeringen in het domein van ouderenzorg beloofd. Echter zolang studenten de ouderensector niet als een interessante loopbaanoptie beschouwen, zal de kloof tussen vraag en aanbod voor de ouderenzorg blijven en groter worden.

iConnect is bedoeld om mensen met dementie meer te betrekken bij de maatschappij en tegelijkertijd studenten te motiveren om ouderenzorg tot een potentiële en interessante optie voor hun studie te maken

We doen dit door een lesmodule te ontwikkelen op basis van creatief leren, met elementen van theater, muziek, poëzie en kunst. Deze methoden zullen worden gecombineerd en internationaal gedeeld via een leerplatform.

Het project bouwt voort op creatieve leerprincipes van toegepast theater om contact te maken met mensen met dementie. De resultaten bieden studenten, als toekomstige zorgprofessionals, handvatten om te communiceren met mensen met dementie. Door wederkerigheid in communicatie tot stand te brengen wordt het ​​gevoel van welzijn, identiteit en sociale inclusie voor mensen met dementie versterkt.

De lesmodule zal door de onderwijsinstellingen worden geïmplementeerd in samenwerking met dagopvangcentra en verzorgingshuizen. Het uiteindelijke doel is om de les module onder zo veel mogelijk onderwijsinstellingen te verspreiden in Europa, waarbij het Ouderenfonds de rol van katalysator neemt om zo het welzijn van ouderen te verbeteren.

I-Connect (English version)

Future healthcare professionals are an important factor in the well-being of older adults. That is why the National Foundation for the Elderly has set up the iConnect project together with a team of relevant international partners. In iConnect we developed a teaching module to inspire students to choose elderly care. We used creative means such as mucis, theatre, poetry and art. Students practiced by putting these resources into practice for elderly people with dementia.

The iConnect project

Europe’s population is aging; more people are getting older and more people are reaching higher ages. The aging of the population is also increasing the number of people with dementia. This means greater pressure on healthcare providers. At the same time, there is an increasing shortage of elderly care professionals. Government agencies across Europe recognize this problem and many have already pledged more investment in the aged care field. However, as long as students do not see the elderly sector as an interesting career option, the gap between supply and demand for elderly care will remain and widen.

iConnect aimed to involve people with dementia more in society while motivating students to make elder care a potential and interesting option for their studies

We do this by developing a teaching module based on creative learning, with elements of theatre, music, poetry and art. These methods will be combined and shared internationally through a learning platform.

The project builds on creative learning principles of applied theatre to connect with people with dementia. The results provide students, as future healthcare professionals, with tools to communicate with people with dementia. Creating reciprocity in communication strengthens the sense of well-being, identity and social inclusion for people with dementia.

The teaching module is freely available now and can be downloaded from the website: https://www.iconnectdementia.eu/courses/moodle-registration.

For more information or a workshop about this method, email c.buitenkamp@ouderenfonds.nl

Running: January 2018 – September 2020

 

Partners: Hogeschool Utrecht, Lathi University (Finland), TEI of Epirus (Griekenland), University of Udine (Italy), Alzheimer Hellas (Griekenland).

Lees ook over deze projecten

 1. Hoe wilt u meedoen?

 2. Ik zoek een activiteit

 3. Voor thuis

 4. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online is een laagdrempelig lesprogramma voor als u een eerste stap online wilt zetten. U kunt ook kiezen voor begeleiding door een vrijwilliger of een groepsles.

 5. Wij denken dat dit bij u past

  We vragen regelmatig 55-plussers naar hun mening over actuele thema’s. Wilt u bijdragen aan een juist beeld van ouderen? Geef dan uw mening in het Ouderenpanel!

 6. In de buurt

 7. Wij denken dat dit bij u past

  Met een breiclub van Samen Breien kiest u voor ontmoeting, creativiteit en gezelligheid.

 8. Wij denken dat dit bij u past

  Blijf met OldStars samen sporten en bewegen met onze spelvormen voor 55+.

 9. Wij denken dat dit bij u past

  Bij De Derde Helft blijft u sociaal actief én betrokken bij de sportvereniging in uw buurt.

 10. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online groepslessen vormen een laagdrempelig lesprogramma voor iedereen die de eerste stappen online wil zetten.

 11. Wij denken dat dit bij u past

  Alleen op pad gaan is niet altijd makkelijk. Of gezellig. En daarom heeft het Ouderenfonds iets leuks! Met onze speciale uitjes en evenementen bieden we voor ieder wat wils. Op zo’n dag is er alle gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, samen herinneringen te maken en misschien zelfs wel nieuwe vriendschappen te sluiten.

 12. Ik wil helpen als vrijwilliger

 13. Wij denken dat dit bij u past

  Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert uitjes om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is voor een oudere erg waardevol. Jij kunt hieraan bijdragen! Ga je mee als begeleider?

 14. Op een vaste dag (of dagdeel)

 15. Wij denken dat dit bij u past

  Met het online lesprogramma Welkom Online kunnen ouderen samen met jou oefenen om digitale basisvaardigheden eigen te maken. Met jou hulp zal er een (online) wereld voor hen opengaan!

 16. Ik zet zelf een activiteit of club op

 17. Wij denken dat dit bij u past

  Met speciale spelvormen voor ouderen maken we bewegen en actief blijven mogelijk voor alle ouderen. Wil je een OldStars team starten of je club aansluiten? Dat kan!

 18. Ik wil het Ouderenfonds steunen

  • Met een gift
 19. Met een gift

 20. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig een eenmalige gift doen via iDEAL.

 21. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig je gift laten afschrijven met een machtiging.

 22. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig en snel een gift doen via Tikkie.

 23. Wij denken dat dit bij u past

  U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. U ontvangt dan van de Belastingdienst jaarlijks tot 43% van uw gift terug.

 24. Wij denken dat dit bij u past

  Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Onze droom is dat geen enkele oudere zich ongewild eenzaam voelt. Met het Nationaal Ouderenfonds in uw testament draagt u hieraan bij, ook als u er zelf niet meer bent.

 25. Wij denken dat dit bij u past

  Wilt u op persoonlijke wijze het werk van het Ouderenfonds structureel ondersteunen? Dat kan met een Fonds op Naam. Dit is een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht.

Ontvang de nieuwsbrief

Ja, ik geef eenmalig via iDEAL

Ja, ik geef via machtiging

Ja, ik geef eenmalig via Tikkie

Scan de volgende QR code met je smartphone

Ja, ik schenk met belastingvoordeel

U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Vul het formulier in om te schenken met belastingvoordeel: