Tekst formaat

Lid Raad van Toezicht

Het Ouderenfonds zoekt naar een kandidaat met het profiel van ondernemer/CEO van een (middel) groot bedrijf met een strategische invalshoek en oog voor trends. Voor het voorbestaan van het NOF is ‘sociaal besturen met een zakelijk inzicht’ een belangrijk vereiste. Ondernemers met die eigenschap, ervaring in het aansturen van een (middel)groot bedrijf en een stevig zakelijk netwerk worden van harte uitgenodigd te reageren.

Bij het Nationaal Ouderenfonds zetten we ons iedere dag in voor alle ouderen in Nederland. Onze speerpunten zijn: actief ouder worden, inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving én het bestrijden van eenzaamheid. Dit doen we onder andere met sport- en beweegprogramma’s zoals OldStars en De Derde Helft maar ook met initiatieven zoals de breiclub, de BoodschappenPlusBus, belservice de Zilverlijn en een programma rondom digitale vaardigheden voor ouderen: Welkom Online. Zo krijgt iedereen de kans om op een actieve manier ouder te worden. Want ouder worden doen we samen!
Het Ouderenfonds heeft ca 43 fte’s in dienst en zijn er jaarlijks meer dan 10.000 vrijwilligers actief.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft een Raad van Toezicht. In verband met het verstrijken van de reguliere zittingstermijn van één van de leden is het Ouderenfonds op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht M/V

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gang van zaken van het Ouderenfonds, alsmede de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan. Daarnaast vervult hij/zij de rol van werkgever  van de directeur/bestuurder. Voor de belangrijkste besluiten, zoals de vaststelling van het beleidsplan met bijbehorende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, is statutair de goedkeuring van de Raad van Toezicht voorgeschreven.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Algemeen profiel

Elk lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende eisen:

– Affiniteit met de doelstelling en werkgebied van het Nationaal Ouderenfonds

– Algemene bestuurlijke of management kwaliteiten en ervaring en daardoor beschikken over:

 • Het vermogen om met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt
 • Besluitvaardigheid
 • Proactieve houding
 • Contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Vermogen en attitude om de directie met advies en als klankbord terzijde te staan
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie
 • Inzicht in de eisen die uit hoofde van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het Fonds worden gesteld
 • Voldoende beschikbaarheid
 • HBO of academische opleiding

 

Relevant om te weten:

 • Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. Ook onkosten worden niet vergoed.
 • Het Nationaal Ouderenfonds is lid van Sociaal Werk Nederland en volgt de Governancecode.
 • Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien hij/zij op andere wijze een belang heeft bij het Fonds waarbij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, strijdigheid dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
 • Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij transparant zijn over alle hoofd- en nevenfuncties.

 

Heeft u belangstelling voor deze interessante en maatschappelijk relevante functie? Stuur uw cv en motivatie naar c.gielbert@ouderenfonds.nl t.a.v. W. Kolff. Wilt u meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Corina Gielbert (directeur/bestuurder Nationaal Ouderenfonds) of Wouter Kolff (voorzitter Raad van Toezicht) via c.gielbert@ouderenfonds.nl of 088 3442000.

 1. Hoe wilt u meedoen?

 2. Ik zoek een activiteit

 3. Voor thuis

 4. Wij denken dat dit bij u past

  Soms is het prettig om even uw hart te kunnen luchten of gewoon een gezellig praatje te maken. Bij de Zilverlijn bellen onze getrainde vrijwilligers u wekelijks voor een contactmomentje.

 5. Wij denken dat dit bij u past

  Bij Schrijfmaatje koppelen wij u aan een vrijwilliger met dezelfde interesses. Het postcontact kan beginnen!

 6. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online is een laagdrempelig lesprogramma voor als u een eerste stap online wilt zetten. U kunt ook kiezen voor begeleiding door een vrijwilliger of een groepsles.

 7. Wij denken dat dit bij u past

  We vragen regelmatig 55-plussers naar hun mening over actuele thema’s. Wilt u bijdragen aan een juist beeld van ouderen? Geef dan uw mening in het Ouderenpanel!

 8. In de buurt

 9. Wij denken dat dit bij u past

  Met een breiclub van Samen Breien kiest u voor ontmoeting, creativiteit en gezelligheid.

 10. Wij denken dat dit bij u past

  Blijf met OldStars samen sporten en bewegen met onze spelvormen voor 55+.

 11. Wij denken dat dit bij u past

  Bij De Derde Helft blijft u sociaal actief én betrokken bij de sportvereniging in uw buurt.

 12. Wij denken dat dit bij u past

  Welkom Online groepslessen vormen een laagdrempelig lesprogramma voor iedereen die de eerste stappen online wil zetten.

 13. Wij denken dat dit bij u past

  Alleen op pad gaan is niet altijd makkelijk. Of gezellig. En daarom heeft het Ouderenfonds iets leuks! Met onze speciale uitjes en evenementen bieden we voor ieder wat wils. Op zo’n dag is er alle gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, samen herinneringen te maken en misschien zelfs wel nieuwe vriendschappen te sluiten.

 14. Ik wil helpen als vrijwilliger

 15. Wij denken dat dit bij u past

  Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert uitjes om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is voor een oudere erg waardevol. Jij kunt hieraan bijdragen! Ga je mee als begeleider?

 16. Op een vaste dag (of dagdeel)

 17. Wij denken dat dit bij u past

  Als vrijwilliger bij de Zilverlijn bel jij met ouderen die behoefte hebben aan meer contact. Je biedt een luisterend oor, een goed gesprek of gewoon een gezellig praatje. Net waar behoefte aan is!

 18. Wij denken dat dit bij u past

  Wil jij ouderen verrassen met een kaartje of een brief? Geef je dan op als Schrijfmaatje en vervul de schrijfwens van een oudere.

 19. Wij denken dat dit bij u past

  Met het online lesprogramma Welkom Online kunnen ouderen samen met jou oefenen om digitale basisvaardigheden eigen te maken. Met jou hulp zal er een (online) wereld voor hen opengaan!

 20. Ik zet zelf een activiteit of club op

 21. Wij denken dat dit bij u past

  Met speciale spelvormen voor ouderen maken we bewegen en actief blijven mogelijk voor alle ouderen. Wil je een OldStars team starten of je club aansluiten? Dat kan!

 22. Ik wil het Ouderenfonds steunen

  • Met een gift
 23. Met een gift

 24. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig een eenmalige gift doen via iDEAL.

 25. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig je gift laten afschrijven met een machtiging.

 26. Wij denken dat dit bij u past

  Je kan eenvoudig en snel een gift doen via Tikkie.

 27. Wij denken dat dit bij u past

  U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. U ontvangt dan van de Belastingdienst jaarlijks tot 43% van uw gift terug.

 28. Wij denken dat dit bij u past

  Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Onze droom is dat geen enkele oudere zich ongewild eenzaam voelt. Met het Nationaal Ouderenfonds in uw testament draagt u hieraan bij, ook als u er zelf niet meer bent.

 29. Wij denken dat dit bij u past

  Wilt u op persoonlijke wijze het werk van het Ouderenfonds structureel ondersteunen? Dat kan met een Fonds op Naam. Dit is een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht.

Ontvang de nieuwsbrief

Ja, ik geef eenmalig via iDEAL

Ja, ik geef via machtiging

Ja, ik geef eenmalig via Tikkie

Scan de volgende QR code met je smartphone

Ja, ik schenk met belastingvoordeel

U kunt schenken met belastingvoordeel. Als u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, mag u de volledige schenking elk jaar als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Vul het formulier in om te schenken met belastingvoordeel: